Bedrijven die zich enkel focussen op de korte termijn zullen het op termijn afleggen.

binoculars.png

Je kan tegenwoordig geen krant openslaan, geen nieuwsuitzending aanzetten of geen nieuws website lezen zonder dat er een rubriek over duurzaamheid of sociale impact voorbij komt. Gelukkig zijn we ons steeds meer bewust van wat onze keuzes die we vandaag maken voor impact hebben op de toekomst. Maar om ook daadwerkelijk verandering teweeg te brengen is het belangrijk dat ook investeerders anders naar investeringsmogelijkheden gaan kijken. Als investeerder ben je toch ook een beetje verantwoordelijk voor de toekomst van eenieder zijn kind. Je kunt met je investering namelijk een grotere positieve impact maken dan je denkt. Maar waar moet je naar kijken als je wilt investeren met een lange termijn focus? En hoe kan je dit als investeerder in je voordeel laten werken?

Veel bedrijven focussen zich teveel op de korte termijn, en niet eens omdat zij dat nou zo graag willen. Korte Termijngedrag komt namelijk vaak voor bij bedrijven die onder druk staan van hun aandeelhouders om snel resultaten te behalen. Maar liefst 73% van de ondernemers denkt dat de belangen van zijn investeerders afwijken van die van zijn bedrijf (De Ondernemer, 2017). Dit kortetermijndenken resulteert vaak in winstbejag in plaats van het opbouwen van een duurzame langetermijnwaarde van het bedrijf.

Consumenten en werknemers vinden het echter steeds belangrijker dat je als bedrijf ook bijdraagt aan een betere wereld, en dus rekening houdt met de lange termijn. Hierdoor zullen bedrijven die zich enkel focussen op de korte termijn op termijn verliezen van de bedrijven die rekening houden met deze wensen. Daarom is het voor ondernemer en investeerder belangrijk de juiste balans te vinden tussen korte termijn en lange termijn resultaten. Bij Symbid noemen we dit fenomeen duurzaam investeren.


Een goede balans is key

Het concept van kortetermijndenken wordt in een onderzoek van EY als volgt gedefinieerd: “een excessieve focus van beslissingmakers  op korte-termijn doelen ten koste van doelen op de langere termijn. Dit resulteert in onvoldoende aandacht besteden aan strategie, basiswaardes en het creëren van waarde op de lange termijn”. Wel voegen zij hier aan toe dat focussen op de korte termijn niet perse een slechte zaak hoeft te zijn, zolang doelen op de lange termijn hier niet ten koste van gaan.

Wanneer iemand een bedrijf opricht, kost dat veel tijd en geld en het zal (vaak) lang duren voordat deze investering zich terugverdient. Of misschien gebeurt dat zelfs nooit. Een jong bedrijf moet dan ook kiezen om winsten direct uit te keren als dividend of deze te herinvesteren in het bedrijf. Het eerste levert voor investeerders direct rendement op terwijl de laatste meer kan opleveren op de lange termijn.

Wanneer men echter weer te veel focust op de lange termijn kan dat problemen oplevering met betrekking tot liquiditeit, wat er voor kan zorgen dat banken en investeerders niet langer voor externe financiering zullen zorgen. Aan de andere kant kan een te sterke focus op de korte termijn er juist voor zorgen dat een bedrijf langzaam maar zeker zijn marktpositie en/of competitive advantage kan verliezen. Het vinden van de juiste balans is dus zeer belangrijk.

Duurzaam investeren

Helaas wijken de belangen van investeerders en ondernemers vaak van elkaar af. Zo kijken investeerders naar de groeipotentie en het management van hun bedrijf, terwijl ondernemers veel meer waarde hechten aan de naam van hun onderneming en de klantrelaties die zijn opgebouwd. Slechts 15% van de ondernemers gelooft dan ook dat investeerders handelen vanuit bedrijfsbelang,

Als investeerders zich teveel richten op kortetermijndenken gaat dit ten kosten van het opbouwen van een duurzame langetermijnwaarde van het bedrijf. En helemaal in de hedendaagse snel bewegende economie kan dit desastreuze gevolgen hebben. Naast het vinden van de juiste balans voor het voortbestaan van jouw bedrijf is er tegenwoordig nog een ander belangrijk element, namelijk sociaal ondernemen.

Consumenten en werknemers vinden het belangrijk dat je als bedrijf ook bijdraagt aan een betere wereld. Er gaat steeds meer aandacht naar duurzaamheid en het sociale aspect van ondernemen. Iets waar je als bedrijf nauwelijks rekening mee kan houden indien je je enkel focust op de korte termijn. Gelukkig zijn er veel ondernemers die in hun strategie ook graag rekening houden met deze wensen.

Naast ondernemers zien ook investeerders dat dit belangrijk is, kijk bijvoorbeeld maar naar de grote populariteit bij investeerders in bedrijven gericht op duurzaamheid. Of naar een platform als Lendahand, waar mensen kunnen investeren in bedrijven in ontwikkelingslanden. Dit soort investeringen noemen we duurzaam investeren omdat het hier niet enkel gaat over financieel rendement.

groen beleggen.jpg

Verschillen investeren op korte en lange termijn

Wanneer een onderneming meer rendement wilt maken dan alleen winst zal de focus van het bedrijf vaker op de lange termijn liggen. Voor investeerders houdt dit in dat ze op een andere manier naar hun investering moeten kijken, terwijl dit voor ondernemers betekent dat ze transparant en regelmatig moeten communiceren met hun investeerder(s). Er zijn vier elementen in het bijzonder waar beide partijen anders mee om zullen moeten gaan;

 • Verwachtingen: Een belangrijk verschil tussen de korte termijn en de lange termijn investeren zijn de verwachtingen, zowel van de ondernemers als de investeerder. Zo kun je op de korte termijn ontwikkelingen of rendement verwachten, die op de langere termijn toch bijgesteld moeten worden. Natuurlijk moeten verwachtingen voor de toekomst ergens op zijn gebaseerd, maar wanneer je je op lange termijn resultaten focust is het in de realiteit zo dat niet altijd alles zo uitpakt zoals verwacht.

  Daarom is communicatie rondom verwachtingen een zeer belangrijk element om de harmonie tussen investeerder(s) en ondernemer(s) te behouden. Een goed voorbeeld van hoe hier mee om te gaan is Michiel Muller en zijn onderneming Picnic. Begin dit jaar gaf hij aan een omzet te verwachten van 300 miljoen. Eind oktober stelde hij dit echter bij naar 200 miljoen, wat breed besproken werd in de media. Echter had hij in juni zijn verwachtingen al bijgesteld naar 250 miljoen, waardoor de verwachtingen richting investeerders al eerder bijgesteld waren. Overigens, de eerste verwachtingen zijn dan misschien niet uitgekomen, maar dit is nog steeds een verdubbeling van omzet ten opzichte van 2017.

Wil jij succesvol op de lange termijn kunnen focussen, dan is het op tijd bijsturen van verwachtingen key. Zeg je aan het begin van het jaar dat je een omzet verwacht van 300 miljoen, en pas je dit in november ineens aan naar 200 miljoen zonder investeerders op de hoogte te houden? Dan is er een grote kans dat investeerders hun vertrouwen verliezen.

 • Soorten ontwikkeling: Op het moment dat je je op de lange termijn focust dien je anders te kijken naar ontwikkelingen. De wereld verandert constant en misschien zelfs sneller dan ooit, en dit heeft ook invloed op de investeringswereld. Wat op de korte termijn een goede investering kan zijn of lijken, is dat niet perse op de lange termijn.

  Zo bespreekt Hans Rosling, een Zweeds professor, dit perfect in zijn boek Factfulness. Hij beschrijft een congres in Edinburgh waar hij, als specialist in de publieke zorg en gezondheid, was uitgenodigd om te spreken voor een grote groep invloedrijke vermogensbeheerders. Er werd hem gevraagd om data te presenteren op het gebied van publieke zorg en gezondheid en dit door te trekken naar investeringsmogelijkheden.

  En tot groot verbazing van de aanwezige vermogensbeheerders toont deze data aan dat de meest winstgevende investeringen niet langer in Europa of de VS zijn, maar dat opkomende markten in Azië, Zuid-Amerika en Afrika de meeste kansen bieden. En niet omdat daar ‘the next big thing’ vandaan hoeft te komen, nee omdat hier veel mogelijkheden liggen binnen bestaande business modellen. Deze continenten worden steeds rijker, en hebben behoeften aan middelen die in Europa of de VS al meer dan normaal zijn. Slaag jij er als bedrijf bijvoorbeeld in medicijnen goedkoper en daardoor toegankelijker te maken voor de Afrikaanse markt, kan je hier grootse return on investments boeken.

  Veel mensen willen investeren in ‘the next big thing’ en dit lijkt vaak spannend. Ze vergeten hierdoor echter vaak veel kleinere zaken zoals dat verbeterd transport naar ziekenhuizen of goedkopere medicijnen mogelijkheden biedt binnen bestaande modellen. De realiteit is dat op de lange termijn, een investering in een innovatie in een bestaand business model je veel verder kan brengen dan een nieuwe innovatie, die niet levensvatbaar blijkt te zijn.

 • Doelen: Zowel voor een ondernemers als een investeerder zijn de kortetermijndoelen en de langetermijndoelen veelal verschillend. Wil je je als bedrijf en investeerder op de lange termijn kunnen focussen is het belangrijk dat de doelen goed zijn afgestemd. DIt zal betekenen dat korte termijn doelen in perspectief geplaatst moeten worden en je in je achterhoofd moet houden dat jouw doelen op de korte termijn, niet altijd voor succes op de lange termijn.
  Eén van de bedrijven die dit niet goed op elkaar wist af te stemmen en teveel op de korte termijn focuste was Groupon. Groupon was één van de snelst groeiende startups van de afgelopen tien jaar en zij zag dan ook snel na haar IPO haar waarde uitgroeien tot meer dan 15 miljard USD. De omzetgroei werd gebaseerd op agressieve en toenemende verkoopinspanningen in nieuwe steden. Totdat veel deelnemende bedrijven ontdekten dat ze met de dagelijkse deals en kortingsacties op de lange termijn veel geld verloren, waardoor herhaalde verkopen stagneerde. Daarnaast daalden de inkomsten per inschrijver en het aantal verkopen per klant. De aandelenkoers stortte in en inmiddels is de marktkapitalisatie van het bedrijf minder dan een derde van zijn piek.

Door teveel te focussen op de korte termijn resultaten zag Groupon mogelijke uitdagingen in de toekomst over het hoofd, met als gevolg een daling van de aandelenkoers. Op het moment dat jouw lange termijn doelen als bedrijf niet aansluiten bij wat de markt en consumenten vragen kan je in de toekomst dus flinke schade oplopen.

 • Risico’s: Als investeerder, en ondernemer, wordt je op de korte termijn en op de lange termijn aan verschillende soorten risico’s blootgesteld. Acties op de korte termijn kunnen langdurige gevolgen hebben, maar ook kunnen zij juist in de lange termijn opgelost worden en een waardevolle les voor de toekomst zijn. Zoals eerder besproken kunnen risico’s veelal ontstaan door kortetermijndenken en kortetermijnverplichtingen. Een focus op de lange termijn brengt andere risico’s met zich mee maar is vaak duurzamer dan een focus op de korte termijn.

  Een bedrijf dat vandaag de dag een waar begrip is, maar daarvoor een lange weg heeft afgelegd is Amazon. De oprichter en CEO, Jeff Bezos, maakte een aantal flinke fouten om het bedrijf van de grond te krijgen. Na lancering en het initiële succes lag de nadruk voor de toen nog startup op schaalvergroting op de lange termijn. Dat leidde tot een aantal kostbare vergissingen.

Zo profiteerden consumenten al snel na de lancering van een technische storing waardoor ze een negatief aantal boeken konden bestellen en hiervoor gratis credits kregen. Een andere klassieke fout werd gemaakt toen het bedrijf begon met de verkoop van speelgoed. De vraag tijdens het kerstseizoen werd volledig overschat, waardoor er lukraak meer dan 100 miljoen stuks speelgoed werd ingekocht. Naderhand moesten daarvan 50 miljoen stuks weg worden gegeven vanwege ruimtebeperking.

In plaats van te focussen op de korte termijn besloot Jeff Bezos zaken snel door te voeren, en later bij te sturen. De learnings van de fouten voor de korte termijn konden zo bijdragen aan een snellere groei. Het is belangrijk om te zorgen dat je op dit gebied als ondernemer en investeerder op een lijn zit. Anders heb je als ondernemer vaak wat uit te leggen aan je investeerders als er op de korte termijn fouten gemaakt worden.

De moderne zonnepanelen van Solarus

De moderne zonnepanelen van Solarus

Duurzame financieringen

Een excessieve korte termijn focus heeft in 2008 geleid tot een wereldwijde financiële crisis, waarbij de weg terug omhoog lang duurde. Kortetermijndenken brengt instabiliteit en grote risico’s met zich mee en ‘business as usual’ voortzetten in zijn huidige vorm laat ontegenzeggelijk een schadelijke erfenis achter voor toekomstige generaties.

Er is dan ook toenemende vraag naar duurzaam financieren waarbij niet langer wordt gefocust op de winst op de korte termijn en waarbij investeerders geen buitensporige risico’s aan gaan. Het is een vorm van financiering waarbij wordt gekeken naar de lange termijn en rekening wordt gehouden met milieu- en sociale overwegingen.

Duurzame financiering omvat een sterke groene component. Economische groei wordt hierbij ondersteund met:

 • minder druk op het milieu

 • minder vervuiling

 • minder afval

 • aanpak van de uitstoot van broeikasgassen

 • stimuleren van gebruik van natuurlijke hulpbronnen

Helaas zien we in de praktijk nog steeds veel investeerders die voor quick wins gaan en zich geen zorgen maken over de welvaart van een bedrijf, de maatschappij en onze planeet op de lange termijn. Al zou dit niet de enige drijfveer voor investeerders moeten zijn.

Buiten dat het tot zinvolle vermogens creatie leidt betaal je met dit soort investeringen vaak minder belastingen en heffingen. Verder hoef je de financiële markten niet dag per dag te monitoren omdat je met een lange termijn plan bezig bent. In plaats daarvan kan een investeerder op zoek naar nieuwe investeringsmogelijkheden.

Een langetermijnvisie en duurzame financieringen kunnen verandering brengen en dat begint met het vergroten van bewustzijn en transparantie. Ook nationale overheden spelen hier met de vaststelling van beleid een belangrijke rol in.

Begin vandaag nog met je investering in de toekomst

Er zal een toekomende focus komen te liggen op duurzaam financieren. Ook zal er een toenemende focus zijn op bedrijven die impact maken op maatschappelijk, duurzaam of sociaal gebied. Consumenten zullen van bedrijven verlangen dat ze hier rekening mee houden. Investeringen in de juiste start en scale-ups sluiten hier goed op aan.

Uiteindelijk start geen enkele ondernemer zijn bedrijf met het idee om over drie maanden failliet te gaan. Maar als het gaat om prioriteiten en actieplannen hebben maar weinig ondernemers koplampen die verder schijnen dan twee of drie jaar. Ze worden geconfronteerd met dagelijkse zorgen en onzekerheid over de toekomst, waardoor ze zich op de korte termijn richten.

De manier waarop het huidige systeem is ingericht maakt kortetermijnresultaten aantrekkelijker dan winst op de lange termijn. Voor stabiele, duurzame economische groei op de lange termijn moet het roer om! Dit vraagt om een hervorming van de manier waarop we onze bedrijven en kapitaalmarkten besturen. Een shift van kwartaal kapitalisme naar écht denken op de lange termijn

Maar niet alleen voor investeerders gaat het concept van duurzaam financieren op. Ook start-ups zijn gebaat bij het ophalen van duurzame financiering. Haal jij op deze manier geld op voor jouw bedrijf, dan weet je dat jouw investeerders ook naar de lange termijn zullen kijken en dus meer betrokken zijn, in plaats van dat zij alleen uit zijn op winst op de korte termijn. Ben jij van plan om financiering voor jouw bedrijf op te halen, dan is het dus raadzaam na te denken over op wat voor manier, en onder welke voorwaarden en verwachtingen, jij dat wilt doen.

Jeroen Bontje
CEO Symbid

Wil jij duurzame financiering ophalen voor jouw bedrijf? Kijk dan eens via onze vrijblijvende Quickscan Financiering of jij klaar bent voor externe financiers.
Wil jij duurzaam investeren? Check ons platform en schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Symbid is een online equity speler met een platform dat financiering van startende en snelgroeiende bedrijven mogelijk maakt via co-investeren. Dat doen we op een eenvoudige, toegankelijke en transparante manier.